Εκτύπωση

Μια ιδέα για το κοινό του internet. Τι ψάχνουν να βρουν

(στοιχεία από την εθνική στατιστική υπηρεσία)

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε τι αναζητούν στο διαδίκτυο οι χρήστες. Τα στοιχεία κατά το Α' τρίμηνο του 2009 δείχνουν ότι:
Ο μέσος χρήστης του διαδικτύου ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-34 χρονών και είναι μισθωτός. Τα ποσοστά χρήσης διαμορφώνονται ως εξής:

 • Επικοινωνία 78,2%
 • Αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών 93,1%
 • Τραπεζικές συναλλαγές 13,2%
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης 61,3%
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 28,3%

Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι:

 • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 77,8%
 • Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων 72,9%
 • Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα 58,1%
 • Αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφοριών με σκοπό τη γνώση 54,9%
 • Ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών 50,0%
 • Αποστολή μηνυμάτων σε chat sites, σε blogs, σε ομάδες συζήτησης (My Space, Facebook), συμμετοχή σε forums, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (MSN κ.ά.) 42,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος λόγος είναι ο κυριότερος για την ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών (44%)

Τι λένε οι αριθμοί (στοιχεία από την εθνική στατιστική υπηρεσία)

 • Το 2005 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διέθετε υπολογιστή ήταν 28,8%
  Το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 22,5%
 • Το 2006 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διέθετε υπολογιστή ήταν 37,8%
  Το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 28,9%
 • Το 2007 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διέθετε υπολογιστή ήταν 40,2%
  Το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 33,4%
 • Το 2008 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διέθετε υπολογιστή ήταν 44,4%
  Το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 38,2%
 • Το 2009 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διέθετε υπολογιστή ήταν 47,3%
  Το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 42,4%