Εκτύπωση
PDF

Προώθηση Iστοσελίδων (SEO)

Η ραγδαία εξάπλωση του Ίντερνετ έχει οδηγήσει σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών που καθημερινά επισκέπτεται το Διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους αυτοί οι χρήστες βρίσκουν αυτό που ζητούν κάνοντας χρήση των Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Optimization).

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα σας το ζητούμενο είναι να εμφανίζεται στα αποτελέσματα που θα επιστρέψουν ως απάντηση στο "ψάξιμο" (με λέξεις κλειδιά) στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, msn κ.α).

Για να είναι πετυχημένος ένας επαγγελματικός και σύγχρονος δικτυακός τόπος είναι απαραίτητο να έχει έντονη παρουσία στις μηχανές αναζήτησης και στους επαγγελματικούς καταλόγους.

Η 'Eποψις αναλαμβάνει την προώθηση της ιστοσελίδας σας, με μεγάλη επιτυχία, μέσα από αποδοτικές τεχνικές που θα την «ανεβάζουν» σταδιακά, στις υψηλότερες θέσεις των μηχανών αναζήτητησης.
Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν την υποβολή της ιστοσελίδας σας, σε αυτές τις μηχανές καθώς και τη στοχευμένη αναζήτηση επαγγελματικών καταλόγων και την καταχώρηση της σε αυτούς.

Τη διαδικασία αυτή την έχουμε ενσωματώσει στις υπηρεσίες μας ως απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση της ιστοσελίδας σας.

Bελτιστοποίηση Iστοσελίδων

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Bελτιστοποίηση» της ιστοσελίδας σας. Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης περιγράφει μια σειρά από διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης.

Η ”’Εποψις” από την αρχή της σχεδίασης της ιστοσελίδας σας, φροντίζει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παράμετροι που εξετάζουν οι μηχανές αναζήτησης (αλγόριθμοι, λέξεις-κλειδιά, περιγραφές κ.α) με τελικό στόχο την υψηλότερη κατάταξη και ως εκ τούτου, την αύξηση της επισκεψιμότητας της.

Περισσότεροι επισκέπτες, περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες!
search engine optimization

Search Engine Optimization

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης
Eποψις ιστοσελίδες

Aναπτυξτε την επιχειρηση σας

με το χαμηλότερο ετήσιο κόστος διαφήμισης
spotlight

e-mail marketing

Eπιχειρηματικό εργαλείο πρώτης γραμμής